яркаяркаярка 1 значэння

-1-

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы

я́рка,

я́рка1, -і, ДМ я́рцы, мн. -і, -рак, ж. Маладая авечка, якая яшчэ не ягнілася.

|| памянш. я́рачка, -і, ДМ -чцы, мн. -і, -чак, ж.

я́рка2, -і, ДМ я́рцы, ж. (разм.). Яравая пшаніца.