японцы 1 значэння

-1-

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы

япо́нцы, -аў, адз. -нец, -нца, м. Народ, які складае асноўнае насельніцтва Японіі.

|| ж. япо́нка, -і, ДМ -нцы, мн. -і, -нак.

|| прым. япо́нскі, -ая, -ае.