Яруснасць 1 значэння

-1-

Экалагічны слоўнік

Яруснасць, расчляненне біяцэнозу на ярусы, полагі, біягарызонты, г.зн. структурныя і функцыянальныя часткі, якія маюць розную ступень самкнутасці і адыгрываюць розную ролю ў асіміляцыі і акумуляцыі рэчыва і энергіі ў біяцэнозе.