Ядро_культуры 1 значэння

-1-

Культуралогія

Ядро культуры, аснова, своеасаблівы стрыжань культурнай сістэмы. Уяўляе сабой стабільную цэласнасць, сукупнасць вядучых каштоўнасных арыентацый, ідэалаў, нормаў, сімвалаў, уласцівых пэўнай культуры на розных этапах яе гістарычнага развіцця. Выяўляецца ў феноменах культуры (навуцы, мастацтве, рэлігіі, маралі, праве, філасофіі і інш.), у сацыяльнай, палітычнай арганізацыі грамадства, у ментальнасці і ладзе жыцця носьбітаў культуры. Я.к. забяспечвае ўстойлівасць і стабільнасць развіцця канкрэтных сацыякультурных сістэм.