Этнічная_культура 1 значэння

-1-

Культуралогія

Этнічная культура, сукупнасць створаных каштоўнасцей пэўнай этнічнай супольнасцю. Заўсёды лакалізавана ў пэўнай геаграфічнай прасторы і аднародная па сваёй палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай структуры. Уключае прылады працы, норавы, звычаі, пабудовы, адзенне, жыллё, сродкі перамяшчэння, веды, вераванні, віды народнага мастацтва і інш. Своеасаблівым ядром, каркасам Э.к. выступаюць народныя традыцыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Гэта культура людзей, звязаных паміж сабой агульнасцю паходжання (кроўным сваяцтвам) і сумеснай гаспадарчай дзейнасцю. Пераемнасць, устойлівасць Э.к. заснавана на дзеянні двух тыпаў механізмаў перадачы традыцый: унутрыпакаленных традыцый, якія дзейнічаюць на працягу некалькіх гадоў ці пакаленняў, і міжпакаленных традыцый, якія існуюць працяглы гістарычны час і выконваюць функцыю перадачы каштоўнасцей з пакалення ў пакаленне.