Цыкламарфоз 1 значэння

-1-

Экалагічны слоўнік

Цыкламарфоз (ад грэч. kyklos - круг і morphe - форма), перыядычныя сезонныя змяненні ў будове цела асобных відаў планктонных арганізмаў, звязаныя са змяненнем тэмпературы, вязкасці вады і інш. прычынамі. Праяўляецца ва ўтварэнні вырастаў галаўнога, хваставога або тулаўнага аддзелаў, якія перашкаджаюць апусканню жывёл у ваду.