Хоць_святых_вынось 1 значэння

-1-

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў

Хоць святых вынось. Агульны для ўсходнесл. м. Няма сіл цярпець што-н.; нясцерпна, нязносна для іншых.

Адно кепска - пад раніцу паветра стала гэткае, што хоць, як кажуць, святых вынось... (М.Машара. Ішоў дваццаты год).

Узнікненне фразеалагізма звязана з умовамі старога быту, звычаем шанавання ікон. Абразы, якія можна было бачыць у кожным доме над застоллем, называліся «святымі». У выпадку пажару першымі выносіліся з агню абразы. У прысутнасці «святых» нельга было дапускаць нічога грэшнага. Стараверы, напрыклад, калі такое здаралася ў іх хаце, завешвалі абразы або пераносілі іх куды-небудзь. Такім чынам, хоць святых вынось - гэта першапачаткова ‘хоць абразы вынось’ (бо пачалося нешта абразлівае для «святых» - шум, хлусня і г.д.).