Хоць_гвалт_крычы 1 значэння

-1-

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў

Хоць гвалт крычы. Агульны для бел. і ўкр. (хоч гвалт кричи) м. Ужыв. як выказванне адчаю са значэннем ‘склалася цяжкае, бязвыхаднае становішча’.

Дынастыя майстроў так званай доўгай пугі даўно ў вёсцы перавялася, і цяпер, як надыходзіць лета, хоць гвалт крычы - ніхто не хоча ісці ў пастухі (М.Ракітны. Пятроўскі касманаўт).

Утвораны па мадэлі шматлікіх фразеалагізмаў са структурай даданага ўступальнага сказа (хоць + дзеяслоў загаднага ладу з залежным ад яго назоўнікам). Першапачаткова мнагазначнае слова гвалт у гэтым выразе ўспрымалася як выклічнік з тым жа значэннем - клічам аб паратунку «ратуйце», з якім гэты выклічнік ужываецца, напрыклад, у такім кантэксце: «- Гвалт! - крычыць. - Ратуйце, людзі!» (К.Крапіва).