Хадзіць_гогалем 1 значэння

-1-

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў

Хадзіць гогалем. Агульны для ўсходнесл. м. Мець бравы, незалежны выгляд, трымацца зухавата.

[Ермашоў:] Майце на ўвазе: калі ўбачу ў каго з вас у вачах сум - ласкі маёй не чакай!.. Тут мы адзін на адзін яшчэ можам паўздыхаць, а пры байцах - хадзі гогалем! (К.Губарэвіч. Брэсцкая крэпасць).

Утвораны на аснове свабоднага словазлучэння, у якім дзеяслоў спалучаецца з назоўнікам у форме творнага параўнальнага склону. Гогалем - ‘як гогаль’, дзе гогаль - ‘вадаплаўная птушка з сямейства качыных’. Яна ходзіць павольна і перавальваючыся, нібы важная, самазадаволеная асоба.