Франкфурцкая_школа 1 значэння

-1-

Культуралогія

Франкфурцкая школа, плынь у нямецкай сацыялогіі і філасофіі, якая склалася ў 1930-1940-я г. Атрымала сваю назву ад Інстытута сацыяльных даследаванняў ва Франкфурце-на-Майне, заснаванага ў 1923. Яе асноўныя прадстаўнікі - М.Хоркхаймер, Т.Адорна, Г.Маркузе, Э.Фром, Ю.Хабермас і інш. Сярод асноўных праблем, якія яны даследавалі - анатомія аўтарытарнай свядомасці, контркультура, бюракратызацыя, рэвалюцыя, класавая структура, маніпулятыўная роля сродкаў масавай інфармацыі і да т.п. Рэзкай крытыцы падвяргалася масавая культура як прадукт «індустрыі культуры», што забяспечвае інтарэсы «масавага грамадства». Лічылі, што культура і мастацтва ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу і дамінавання тэхнакратычнага мыслення страчваюць сваю сутнасць і функцыю, паколькі сфера тэхнікі падаўляе сферу духоўнасці. У такіх абставінах зніжаюцца духоўныя крытэрыі мастацтва, «высокая» культура паступова пераўтвараецца ў своеасаблівы тавар і ўжо не можа служыць духоўным арыенцірам. Ф.ш. аказала значнае ўздзеянне на развіццё сацыялогіі і культуралогіі ў свеце.