Трансмісія_культурная 1 значэння

-1-

Культуралогія

Трансмісія культурная, працэс, дзякуючы якому культура перадаецца ад папярэдніх пакаленняў да наступных найперш праз навучанне. На яе аснове фармуецца пераемнасць культуры, неперапыннасць яе гістарычнага развіцця ў часе і прасторы. Паслядоўная змена цыклаў развіцця культуры ў межах аднаго народа ці краіны павінна адбывацца такім чынам, каб ад пакалення да пакалення перадаваліся базісныя элементы культуры, а відазмяняліся толькі другасныя. У адваротным выпадку адбываецца разрыў культурнага ланцуга - найчасцей ў тых выпадках, калі радыкальна і нечакана мяняецца вобраз жыцця носьбітаў дадзенай культуры. Звычайна пераемнасць забяспечваецца непасрэдным кантактам жывых носьбітаў (культуртрэгераў) культуры, якія выступаюць у ролі настаўнікаў і вучняў. Дзякуючы Т.к. кожнае наступнае пакаленне атрымлівае магчымасць пачынаць з таго, на чым спынілася папярэдняе. Маладое пакаленне дадае новыя веды да ўжо назапашаных багаццяў. Аднак у сучасны перыяд, пасля крушэння сацыялістычнай сістэмы, дыфузіі рынкавых ідэалаў і каштоўнасцей працэсы Т.к. былі парушаны, адбыўся своеасаблівы «культурны канфлікт» (пераважна ў латэнтнай форме), які ўяўляў сабой сутыкненне агентаў культуры, каштоўнасцей, меркаванняў і норм паміж рознымі пакаленнямі.