Маршалак 1 значэння

-1-

Асветнікі Беларусі (X - пач. XX ст.). Даведнік

Марша́лак,
1) Вышэйшая службовая асоба ў Вялікім Княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай.
2) Назва павятовага і губернскага прадвадзіцеля дваранства пасля далучэння Беларусі да Расеі.