Майхровіч_Альфрэд 1 значэння

-1-

Культуралогія

Майхровіч Альфрэд (н. 1937), беларускі філосаф. Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1996), доктар філасофскіх навук (1984). Прафесар (1994). Скончыў БДУ (1959). Працаваў у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. З 1963 у Інстытуце філасофіі і права АН Беларусі (з 1994 яго дырэктар). Даследуе гісторыю філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі, праблемы развіцця нацыянальнай самасвядомасці, пачатковы перыяд развіцця філасофскай думкі ў Беларусі, працэсы фармавання рэвалюцыйнага дэмакратызму, светапогляд Я.Купалы і Я.Коласа, метадалогію гісторыка-філасофскіх праблем, перыядызацыю беларускай філасофскай думкі, яе прадмет, ідэйны змест, заканамернасці гістарычнага станаўлення эстэтычнай свядомасці, тыпалогію яе формаў. Аналізуе тэндэнцыі развіцця філасофскай думкі Беларусі - пошук падстаў ісціннага, гуманістычнага быцця, сцвярджэнне духоўна-маральнай сутнасці і самакаштоўнасці чалавека, спасціжэнне месца і значэння індывіда ў гісторыі, грамадскім жыцці. Асноўныя працы ў галіне гісторыка-філасофскай навукі, праблем эстэтыкі, этыкі, сацыяльнай філасофіі: «Эстэтычныя погляды Якуба Коласа» (1970), «Аб эстэтычным асваенні рэчаіснасці» (1973), «Беларускія рэвалюцыйныя дэмакраты» (1977), «Янка Купала і Якуб Колас: Пытанні светапогляду» (1982), «Пошук ісціннага быцця і чалавека: З гісторыі філасофіі і культуры Беларусі (1992), «Станаўленне маральнай свядомасці: З гісторыі культуры Беларусі» (1997), «Ідэалогія: Сутнасць, прызначэнне, магчымасці» (2001) і інш. Дзяржаўная прэмія Беларусі 1984 за цыкл работ па гісторыі філасофскай і грамадскай думкі Беларусі (апубл. у 1973-1980).