Лосеў_Аляксей_Фёдаравіч 1 значэння

-1-

Культуралогія

Лосеў Аляксей Фёдаравіч (1893-1988), расейскі філосаф, філолаг, культуролаг. Скончыў гісторыка-філасофскі факультэт Маскоўскага ўніверсітэта (1915). Працаваў у Ніжагародскім універсітэце (з 1919), Маскоўскай кансерваторыі (1922-1929). У 1930-1933 быў рэпрэсаваны. У рэчышчы традыцый Платона і неаплатанізму, дыялектыкі Ф.Шэлінга і Г.Гегеля, фенаменалогіі Э.Гусерля распрацоўваў праблемы сімвала і міфа («Філасофія імя», 1927; «Дыялектыка міфа», 1930), дыялектыкі мастацкай творчасці, асабліва антычнага ўспрымання свету. Перакладчык твораў Арыстоцеля, Плоціна, Прокла, Мікалая Кузанскага. Аўтар васьмітомнай «Гісторыі антычнай дыялектыкі» - фундаментальнага гісторыка-філасофскага і культуралагічнага даследавання духоўнай традыцыі антычнасці. У апошнія гады жыцця былі апублікаваны яго невядомыя рэлігійна-філасофскія творы. Дыялектыку Л. вызначаў як «сапраўдную стыхію розуму». На яго думку, быццё свету і чалавека раскрываецца ў «дыялектыцы міфа», які ў бясконца разнастайных формах адлюстроўвае бясконцую паўнату рэальнасці, яе невычарпальную жыццёвую сілу.