Кансумерызм 1 значэння

-1-

Малы тлумачальны слоўнік сацыялагічных тэрмінаў

Кансумерызм (consumerism), на думку некаторых сацыёлагаў, светапогляд, уласцівы масаваму грамадству, сутнасцю якога ёсць выключная арыентацыя асобы на спажыванне дабротаў як найважнейшы ідэал жыцця.