Геасфера 1 значэння

-1-

Экалагічны слоўнік

Геасфера (ад грэч. ge - Зямля і sphaira - шар), канцэнтрычныя сферы, якія складаюць Зямлю. Верхняя з іх - атмасфера, затым біясфера і гідрасфера, літасфера, мантыя і ядро Зямлі.