Біятычныя_фактары_асяроддзя 1 значэння

-1-

Экалагічны слоўнік

Біятычныя фактары асяроддзя (ад грэч. bios - жыццё і лац. factor - які робіць, выконвае), сукупнасць уплываў жыццядзейнасці адных арганізмаў на другія. Гэта ўзаемадзеянне драпежніка і ахвяры, паразіта і гаспадара, унутры- і міжвідавая канкурэнцыя і г.д. Уздзейнічаюць на арганізм не толькі непасрэдна, але і ўскосна - праз навакольнае асяроддзе (напр., бактэрыі ўплываюць на састаў глебы; пад полагам лесу адбываецца змяненне мікраклімату і г.д.).