Біясфера 1 значэння

-1-

Экалагічны слоўнік

Біясфера (ад грэч. bios - жыццё і sphaira - шар), вобласць актыўнага жыцця, якая ахоплівае ніжнюю частку атмасферы, гідрасферу і верхнюю частку літасферы. Тэрмін увёў аўстрыйскі геолаг Э. Зюс (1875), які разумеў яе як тонкую плёнку жыцця на зямной паверхні. Заслуга стварэння цэласнага вучэння аб Б. належыць У.І.Вярнадскаму (1926).