Бітнікі 1 значэння

-1-

Культуралогія

Бітнікі (ад англ. beat - біць, разбіць), літаратурна-мастацкі моладзевы рух у ЗША сярэдзіны 1950 - пачатку 1960-х г. Б. абвяшчалі добраахвотную беднасць, бадзяжніцтва, сексуальную свабоду, культ пачуццёвых задавальненняў, адлучанасць ад грамадства. Рух Б. выказваў актыўны пратэст супраць матэрыяльнага дабрабыту, няспыннай пагоні за багаццямі, канфармізму і стандартызацыі чалавечай асобы, ханжаскай маралі і сацыяльнага насілля, жорсткасці. У руху Б. існавалі 2 кірункі (літаратурны і выяўленчы). Літаратура Б. была прадстаўлена такімі паэтамі і празаікамі, як Дж.Керуак, У.Бероўз, А.Гінзберг, Л.Ферлінгеці і інш. Для творчай манеры літаратараў-бітнікаў былі ўласцівы бессюжэтнасць, свабодная форма, метафарычнасць, імпрэсіяністычнасць, наяўнасць шакіруючых, натуралістычных апісанняў, бесцэнзурнай лексікі. Для мастакоў-бітнікаў (Р.Раўшэнберг, Дж.Хермс, Б.Конер і інш.) характэрны іранічнасць, сатырычнасць, схільнасць да сацыяльна-палітычнай тэматыкі. У іх творчасці асаблівую папулярнасць набыў жанр калажу.