Асветніцтва 1 значэння

-1-

Асветнікі Беларусі (X - пач. XX ст.). Даведнік

Асве́тніцтва, эпоха; ідэалагічная плынь і філасофская канцэпцыя, прыхільнікі якой зыходзілі з прыярытэту асветы, навукі і розуму ў жыцці асобы, грамадства, дзяржавы.

Архітэктура і мастацтва

Асве́тніцтва, ідэйны рух 17-18 стст., прадстаўнікі якога прызнавалі вядучую ролю асветы, навукі і ведаў у жыцці асобы, развіцці грамадства. У Беларусі А. атрымала распаўсюджанне ў другой пал. 18 - пач. 19 ст.