Археалогія 1 значэння

-1-

Архітэктура і мастацтва

Археало́гія (грэч. archaiologia - апавяданне пра даўніну, ад archaios - старажытны і logos - вучэнне, навука), галіна гістарычнай навукі, якая вывучае быт і культуру чалавека, развіццё чалавечага грамадства па матэрыяльных помніках.

Культуралогія

Археалогія (ад грэч. archaios - старажытны + logos - вучэнне, слова), навука, якая вывучае гісторыю грамадства па матэрыяльных рэштках жыццядзейнасці людзей - археалагічных помніках (прылады працы, жыллё, зброя, посуд, упрыгажэнні, творы мастацтва і інш.). Асновы сучаснай методыкі даследавання, храналогіі і тыпалогіі археалагічных помнікаў закладзены ў другой палове 19 - пачатку 20 ст. (працы французскага вучонага Г.Марцілье, шведскага даследчыка А.Мантэліуса, у Расеі - А.Спіцына і інш.). А. вывучае тыя культуры, у якіх адсутнічае пісьменнасць (яна існуе каля 5 тыс. гадоў). Пры вывучэнні больш позніх культур (антычнай, сярэднявечнай і інш.) звесткі А. дапаўняюць пісьмовыя крыніцы. А. дае багаты матэрыял для распрацоўкі гістарычных і культуралагічных канцэпцый.