Аверынцаў_Сяргей_Сяргеевіч 1 значэння

-1-

Культуралогія

Аверынцаў Сяргей Сяргеевіч (н. 1937), расейскі літаратузнавец, культуролаг, публіцыст, перакладчык, біблеіст. Асноўныя працы прысвечаны гісторыі антычнай (грэчаскай, усходняй) і сярэднявечнай літаратуры (візантыйскай, расейскай, заходнеэўрапейскай). Публікаваў працы па заходнеэўрапейскай філасофскай і культуралагічнай думцы 20 ст. (К.Г.Юнг, О.Шпенглер, К.Ясперс і інш.). Для творчасці А. ўласцівы літаратурна-крытычная аналітычнасць, універсальная эрудыцыя, уважлівасць і глыбіня аналізу першакрыніц. У яго працах сімвалы антычнай і сярэднявечнай культуры разглядаюцца ў перспектыве сучасных духоўных праблем, у кантэксце своеасаблівага дыялогу даследчыка з аўтарам літаратурнага твора. Аўтар шматлікіх артыкулаў у галіне міфалогіі, семіётыкі, перакладаў старажытных лацінскіх, візантыйскіх, сірыйскіх аўтараў, літаратараў мінулых стагоддзяў і сучаснасці. Выступае з літаратурна-крытычнымі артыкуламі аб расейскай паэзіі і паэтах (А.Пушкін, В.Жукоўскі, В.Іваноў, В.Мандэльштам). Сярод найбольш вядомых прац А. «Паэтыка ранневізантыйскай літаратуры» (1977), «Культура Візантыі 4 - першай паловы 7 ст.» (1984), «Культура і рэлігія» (1991), «Хрысціянства і культура ў Эўропе» (1992) і інш. Піша вершы (у т.л. з 1980-х г. - духоўныя), якія арыентуюцца на класічную эўрапейскую паэзію і фальклор.