Імпліцытны 1 значэння

-1-

Малы тлумачальны слоўнік сацыялагічных тэрмінаў

Імпліцытны (implicit), прыхаваны, невідавочны, той, што маецца на ўвазе; паводле свайго значэння паняцце процілеглае тэрміну экспліцытны.