Ёлкі_зялёныя 1 значэння

-1-

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў

Ёлкі зялёныя. Запазыч. з рас. м. Вокліч захаплення, прыкрасці і пад.

- Хлопчыкі мае! - крычаў Валодзя ўжо на самым вільчыку страхі. - Ах вы, ёлкі зялёныя, як далёка відаць! (Я.Брыль. У Забалоцці днее).

Ёсць меркаванне, што ўзнікненне выразу звязана з тым, што даўней на карчомных шыльдах малявалі яловыя галінкі.