а 1 значэння

-1-

Слоўнік беларускай мовы

а назва літары, якая абазначае гук [а], н., нескл., злучн., часц., выкл., прыназ.

Слоўнік адметнай лексікі

а злучн. ... Спалучальны, далучальны. Ужываецца для злучэння і далучэння членаў сказа.
Прыйдзе новы - а мудры - гісторык, А ён прыйдзе - ужо ён ідзе... (Я.Купала) На плошчу кліча плошча галосна а зубаста. (А.Вярлюгін) Дай [святы анёле] моцы сіле маёй Зняможанай а слабой. (Р.Барадулін)