Стратыфікацыя_культурная 1 значэння

-1-

Культуралогія

Стратыфікацыя культурная (ад лац. stratum слой, пласт + facere - рабіць), працэс і вынік дыферэнцыяцыі грамадства на розныя сацыяльныя пласты (страты), якія адрозніваюцца па свайму грамадскаму статусу. Размяшчэнне людзей у статуснай іерархіі адбываецца па чатырох крытэрыях няроўнасці: розніца ў даходах, узровень адукацыі, доступ да ўлады, прэстыж прафесіі. Прадстаўнікі розных сацыяльных страт адрозніваюцца адзін ад аднаго ўзроўнем матэрыяльнага дабрабыту, якасцю, стылем і ладам жыцця, а таксама сваімі спецыфічнымі духоўна-культурнымі каштоўнасцямі, асаблівасцямі працоўнай дзейнасці і адпачынку, шырынёй кругагляду і г.д. Вылучаюць чатыры гістарычныя тыпы С.с.: рабства, касты, саслоўі і класы.