Падокшын_Сямён 1 значэння

-1-

Культуралогія

Падокшын Сямён (н. 1931), беларускі філосаф, гісторык, культуролаг. Доктар філасофскіх навук (1987), кандыдат гістарычных навук (1965). Скончыў Менскі педагагічны інстытут (1953). З 1960 у Інстытуце філасофіі і права АН Беларусі. Даследуе гісторыю філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі эпохі Адраджэння і Рэфармацыі, праблемы культуры, тэарэтыка-метадалагічныя праблемы станаўлення нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа, духоўна-культурнага сінтэзу Ўсходу і Захаду, дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага суверэнітэту, філасофіі беларускай гісторыі і культуры. У кантэксце культуры эпохі Адраджэння вывучае філасофскую і грамадска-палітычную думку Беларусі 16-17 ст., вызначае спецыфічныя рысы айчыннага Рэнесансу і гуманізму. Аўтар прац «Рэфармацыя і грамадская думка Беларусі і Літвы (2-я палова XVI - пачатак XVII ст.» (1970), «Скарына і Будны: Нарыс філасофскіх поглядаў» (1974), «Францыск Скарына» (1981), «Філасофская думка эпохі Адраджэння ў Беларусі: Ад Францыска Скарыны да Сімяона Полацкага» (1990), «Унія: Дзяржаўнасць і культура: Філасофска-гістарычны аналіз» (2000), «Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры» (2003) і інш. Дзяржаўная прэмія Беларусі 1984.